Hans Bendrik

Hans Bendrik

Hans Bendrik

Hans Bendrik

Acting

Henry's Shadow (1986)

Äldre privatdetektiv

Gunpoint (1981)

Rich Girl's Father

Höjdhoppar'n (1981)

Sports Store Owner

The Gladiators (1969)

Capt. Davidsson

Eriksson (1969)

En kroggäst

Roseanna (1967)

Kollberg, kriminalare

The Serpent (1966)

Furir Svensson

Nightmare (1965)

Karl Svensson, portvakt

Pang i bygget (1965)

Medlem i folkparksstyrelsen

Morianna (1965)

Kriminalassistent Ljungberg

Flygplan saknas (1965)

Trafikledaren på flottiljen

The Staffan Stolle Story (1956)

Gäst på Restaurant Stångryttaren