Shidô Nakamura

Shidô Nakamura

Shidô Nakamura

Shidô Nakamura

Acting

Monster (2023)

Kiyotaka Hoshikawa /

Kubi (2023)

Naniwa Mosuke

The Village (2023)

Kokichi Ohashi

Character (2021)

Makabe Kota

Twisted Justice (2016)

Katsusuke Kuroiwa

Terminal (2015)

Ichiryu Oshita

Furiko (2015)

Daisuke Hasegawa

Tenshin (2013)

Yokoyama Taikan

The Legacy of the Sun (2011)

Sergeant Shouzou Mochizuki

Leonie (2010)

Yone Noguchi

Ri Kôran (2007)

Amakasu Masahiko

Death Note (2006)

Ryuk (voice)

Fearless (2006)

Anno Tanaka

Yamato (2005)

Mamoru Uchida

Like Asura (2003)

Shizuo Katsumata

Ping Pong (2002)

Ryûichi Kazama / Dragon